Management IT

Nechcete řešit starosti s IT infrastrukturou ?

Domníváte se, že náklady na vlatní IT oddělení jsou vysoké ?

Nechcete investovat do vlastních IT technologií ?

 

Management IT zajišťujeme variantně na operativní a řídící úrovni:

  • Operativní úroveň správy IT

– zahrnuje správu IT prostředků na základě již existující strategie nebo konkrétního zadání

– obvykle se tento typ uplatňuje u menších společností, případně u větších společností s vlastním manažerem/specialistou pro oblast IT nebo také u společností, které mají nastavené funkční procesy pro oblast IT

  • Řídící úroveň správy IT

– kromě operativní úrovně zajišťuje částečný nebo komplexní IT management v organizaci (vypracování IT strategie, rozpočtu, nábor/zaškolení personálu, revize/nastavení IT procesů, architektura systémů a sítí, optimalizace, delegování, implementace projektů, apod).

 

Řízení IT zahrnuje zejména tyto oblasti:

  • Sítě

– návrh, realizace, správa, servis, bezpečnost

  • Bezpečnost a řízení přístupu

– bezpečnostní pravidla, požadavky a směrnice, vedoucí k ochraně a bezpečnosti informací v organizaci

– zajištění fyzického přístupu ke klíčovým technologiím pouze oprávněným osobám (součástí řešení mohou být kamerové systémy, systémy řízení přístupu, elektrotechnické zabezpečovací systémy, docházkové systémy, apod.)

– ukládání, archivace a šifrování dat

  • Prodej, servis a údržba HW & SW

– dodávky HW, SW a spotřebního materiálu

  • Odborné konzultační služby v oblasti IT a telekomunikací
  • Kurzy a školení pro zaměstnance
  • Helpdesk a technická podpora koncovým uživatelům

 

V případě zájmu o sjednání schůzky za účelem vypracování cenové nabídky na outsourcované služby IT managementu va Vaší organizaci nás kontaktujte zde.

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.