Audit IT

Audit IT zajistí nestrannou revizi procesů v organizaci a poskytne informaci o bezpečnosti, funkčnosti a efektivitě fungování. Výsledkem provedeného auditu může být obecné nebo detainí doporučení budoucí strategie rozvoje IT na základě identifikovaných slabých míst a daných rozpočtových omezení.

Audit IT je vhodné provést také před majoritní změnou v infrastruktuře organizace za účelem identifikace potenciálních problémů a minimalizace rizika výpadku klíčových systémů služeb během implementace nových systémů a technologií.

Díky provedenému auditu IT zíkáte zejména následující informace:

přehled o stavu Vaší současné infrasturuktury
přehled o možnostech optimalizace infrastruktury a provozních nákladů
informace o stávajícím způsobu řízení
informace o IT procesech (a jejich porovnání s best practices standardy pro danou oblast)

Pro informace o možnostech realizace IT auditu ve Vaší organizaci nás kontaktujte za účelem sjednání nezávazné konzultace a přípravy indikativní nabídky na míru Vašim potřebám.

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.