Audit IT

Audit IT zajistí nestrannou revizi procesů v organizaci (např. při změně managementu) a poskytne informaci o bezpečnosti, funkčnosti a efektivitě fungování IT oddělení v porovnání s běžným standardem. Výsledkem provedeného auditu může být obecné nebo detailní doporučení budoucí strategie rozvoje IT na základě identifikovaných slabých míst se zohledněním rozpočtových omezení.

Audit IT je vhodné provést také před majoritní změnou v infrastruktuře organizace za účelem identifikace potenciálních problémů a minimalizace rizika výpadku klíčových systémů služeb během implementace nových systémů a technologií.

Díky provedenému auditu IT získáte zejména následující informace:

  • Přehled o stavu Vaší současné infrastruktury
  • Přehled o možnostech optimalizace infrastruktury a provozních nákladů
  • Informace o stávajícím způsobu řízení IT
  • Informace o IT procesech
  • Informace o stavu IT bezpečnosti
  • Připravenost IT na výpadek kritických systémů
  • Přehled o používaném HW a SW
  • Doporučení, vedoucí k minimalizaci potenciálních škod a nákladů

Pro informace o možnostech realizace IT auditu ve Vaší organizaci nás kontaktujte za účelem sjednání nezávazné konzultace a přípravy indikativní nabídky na míru Vašim potřebám.