Konzultační služby

Konzultace s odborníky by měla předcházet jakékoliv významné změně v IT.

Konzultační služby poskytujeme v následujících oblastech:

  • Analýza současného stavu IT a návrh vhodného řešení, tvorba strategie
  • Personální poradenství – nábor, zaškolení, odborné vedení IT specialistů
  • Implementace standardů v oblasti IT (ITIL, ITSM, ISMS, projektové řízení)
  • Tvorba a revize dokumentace
  • Realizace výběrových řízení – RFI, RFQ
  • Technický dohled implementace systémů a služeb
  • Architektura systémů a služeb
  • Bezpečnost systémů (SIEM, penetrační testování)