Dohledové systémy

Chcete mít jistotu, že Vaše systému fungují ?

Chcete o problému vědět dříve, než koncoví uživatelé ?

Nechcete již nechávat řešení problémů na poslední chvíli ?

Potřebujete mít přehled o dostupnosti poskytovaných služeb ?

 

Ve většině organizací jsou IT systémy klíčovým prvkem produktivity a jejich částečný nebo úplný výpadek může velmi nepříjemně ovlivnit výkon uživatelů.

Námi implementované dohledové systémy zajistí komplexní nepřetržitou kontrolu IT infrastruktury a poskytovaných služeb, čímž dosáhneme následujících výhod:

  • minimalizace výpadků a škod výpadkem způsobených
  • zkrácení reakční doby řešení výpadku služby
  • možnost zaplánovat řešení včas identifikovaných problémů na mimopracovní dobu
  • včasné informování správných řešitelů o vznikajícím problému
  • sledování SLA a dostupnosti vlastních i externích systémů služeb
  • časová úspora správců IT díky minimalizaci pracnosti dohledu
  • minimalizace ignorování problému, způsobené „lidským faktorem“
  • přehled o dlouhodobém využití IT díky možnosti evidence historických provozních dat z dohledového systému
  • přehled o stavu IT prostředí (teplota, vlhkost)

Dohled IT a jeho vizualizaci realizujeme na míru na základě provedené analýzy prostředí a individuálních potřeb organizace.