Dotační program EU

Firma HOSTIS NET, s.r.o. se zúčastnila dotačních programů EU:

  • OP PIK – NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

Společnost HOSTIS NET s. r. o. klade vysoký důraz na přispívání k lepšímu stavu životního prostředí nejen v oblasti Středočeského kraje. Za účelem rozšíření vozového parku o inovativní nízkouhlíkové technologie společnost pořídila elektromobil s přispěním evropských dotací. Realizací tohoto projektu přispěla k dalšímu rozvoji v pořizování ekologičtějších a k životnímu prostředí šetrnějších dopravních prostředků. Projekt s názvem Nákup nového elektromobilu byl spolufinancován z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název programu podpory: Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita

Název projektu: Nákup nového elektromobilu

Jméno žadatele: HOSTIS NET, s.r.o.

Termín realizace: 15. 1. 2020 – 28. 5. 2021

Způsobilé výdaje: Kč

Dotace: Kč

Popis projektu:

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti a emisí CO2 u osobního automobilu, který bude plně využíván v rámci podporovaných ekonomických aktivit žadatele, neboť bude pořízen jeden nový bateriový elektromobil, který díky svým technickým parametrům sníží také ekonomickou náročnost provozu a tím významně přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele, tedy malého podniku, což je plně v souladu s cíli programu i strategiemi EU.

Závěry a výsledky:

Z výsledků konaného výběrového řízení na dodavatele došlo k pořízení jednoho nového elektromobilu, typ BEV, kategorie M1.– konkrétně vozidla značky Škoda (model vozu Citigo iV)

Fotografie realizovaného projektu:

 

Brožura ke stažení zde.

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.